Szanowni państwo, 

Ministerstwo Edukacji Narodowej (pismo MEN z dnia 1 października 2018 r., znak: DWKI-WPB.5013.22.2018.BN) przypomina, że w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną). Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

Zgodnie z wytycznymi proszę indywidualnie wybrać ofertę ubezpieczenia.

Podaję oferty firm ubezpieczeniowych, przysłane na adres szkoły:

 1. PZU Aneta Kierzkowska, tel. 666 889 972
 2. https://www.centrumpolis.pl/ubezpieczenia-komunikacyjne.html Katarzyna Budkowska Tel: 667 269 309
 3. https://eshop.unilink.pl/lr/MR35071/NNW-szkolne MAGDALENA RYDZYŃSKA 506-62-68-63, 608-37-46-54
 4. PZU NNW Edukacja 2023/2024 Dariusz Zaborowski 883 952 595

 5. Niezbędnik Świadomego Rodzica 2.0 - CUK Ubezpieczenia
 6. Bartosz Legun Doradca PZU 502 303 113
 7. Andrzej Kaczkowski BezpieczneUbezpieczenia.pl tel. 531-849-697
 8. Robert Zaniewicz Super Ubezpieczenia tel.: +48 574-88-95-95

 9. Tabela - SAU100 - KochamToDbam
 10. Bezpieczny․pl (Grupa Generali Polska)
 11. Interrisk, TUZ 730 952 198, 663 152 604
 12. https://w3.signal-iduna.pl/e-policy/pl/nnwmajatek/link?rauNbr=11494170/P&polNbr=386825
 13. Ubezpieczenie szkolne NNW | eAgent.pl - Twój pierwszy agent online
 14. Zakres ochrony ubezpieczeniowej - Ubezpieczenie dzieci, młodzieży i studentów NNW SZKOLNE I AKADEMICKIE (e-nfs.pl)
 15. NAU - pewne ubezpieczenia dla całej rodziny

i poniżej ubiegłoroczne propozycje

 1. POLBROKERS (tę ofertę wybrało w zeszłym roku większość rodziców)
 2. PZU
 3. Base
 4. ERS
 5. ERS2
 6. Pałasz
 7. Superpolisa
 8. Superubezpieczenia
 9. TUZ
 10. Unilink unilink-składki
 11. Bezpieczneubezpieczenia
 12. Bezpieczny
 13. Eduplus
 14. Kochamtodbam